Direct contact opnemen via +31 (6) 220 01 334

|

Volg mij op Facebook

Menu

Onderdeel van

Plan uw afspraak

Selecteer een datum en vraag je reservering aan. Wij zullen deze z.s.m. bevestigen.

Reserveren

Plan uw afspraak

Maak het formulier volledig en wij zullen z.s.m. contact met u zoeken.
Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.flairpedicure.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door flairpedicure.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flair Pedicure is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Flair Pedicure.

Geen garantie op juistheid.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Flair Pedicure te mogen claimen of te veronderstellen.

Flair Pedicure streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Flair Pedicure aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Prijzen:

Prijzen op de website kunnen onjuistheden bevatten en heeft daarom geen garantie op juistheid.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Plan uw afspraak

Selecteer een datum en vraag je reservering aan. Wij zullen deze z.s.m. bevestigen.

Reserveren